Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Соціологія -> Операції перестрахування

Операції перестрахування

Назва:
Операції перестрахування
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
8,02 KB
Завантажень:
393
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Операції перестрахування


ПЛАН
1. Перестрахування: зміст договорів та їх види.
2. Пропрорційне й непропорційне перестрахування.
3. Становлення перестрахування в Україні.


1. Перестрахування: зміст договорів та їх види
Перестрахування виражає систему відносин, згідно якої страховик, приймаючи на страхування ризики, з врахуванням своїх фінансових можливостей частину від-повідальності передає на погоджених умовах іншим страховим організаціям. Цим переслідується мета ство-рення по можливості збалансованого портфеля страхуван-ня, забезпечення фінансової стійкості й рентабельності страхових операцій.
В основі перестрахування — договір, у відповідності з яким одна сторона — страховик — передає повністю чи частково страховий ризик (групу страховик ризиків пев-ного виду) іншій стороні — перестраховику. Він, в свою чергу, приймає на себе зобов'язання відшкодувати стра-ховику відповідну частину виплаченого страхового від-шкодування.
Таким чином, в договорі перестрахуванні діють дві сторони: страхове товариство, що передає ризик (перестраховочний ризик) і страхове товариство, яке приймає ризик на свою відповідальність як перестраховик.
Сама операція, пов'язана з передачею ризику, на-зивається цедируванням ризику, або перестраховочною цесією. В цьому зв'язку страховика, що передає ризик, називають цедентом, а перестраховика, якій його прий-має,— цесіонарієм.
Можлива і передача ризику, що прийнятий даним перестраховиком від цедента, повністю або частково ін-шому страховому товариству. Наступна передача перест-раховочного ризику називається ретроцесією, а страхова компанія, яка передає ризик в перестрахуванні третьому учаснику, ретроцедентом. В свою чергу, страхове то-вариство, що приймає ретроцедируваний ризик,— ретроцесіонарієм.
Договір перестрахування має декілька специфічних ознак, що випливають з особливостей угоди перестраху-вання. Однією з них є принцип відшкодування, згідно якому перестраховик зобов'язаний виплатити цеденту відшкодування пропорційно долі участі, але лише в тому випадку, якщо цедент виплатив належне відшкодування застрахованому.
Принцип доброї волі виражається в тому, що страху-вальник зобов'язаний повідомляти страховика до укла-дення договору страхування і на протязі всього строку його дії про всі суттєві обставини ризику, які стосу-ються об'єктів страхування, а також ступеня загрози цим об'єктам з боку стихійного лиха.
Аналогічні обставини витікають з операцій перестраху-вання. Цедент зобов'язаний надати перестраховику повну й достовірну інформацію про цедируваний ризик. Ця обставина має особливе значення для підтримання довгос-трокового співробітництва перестраховика з цедентом.
Елементами договору перестрахування є ризик, стра-ховий платіж, страхове відшкодування, тощо.
Об'єктом перестрахувальних операцій є майнова си-туація в даному страховому товаристві, що виступає в ролі цедента. Перестраховик не має ніяких прав чи обо-в'язків, що витікають з укладених цедентом договорів страхування. Разом з тим, застрахований не має нічого спільного з операціями перестрахування, які підписані цедентом відносно передачі ризиків. Страховик не зобов'язаний повідомляти страхувальника про свій намір передати взяті ризики повністю або частково в перестра-хування.
Основною функцією перестрахування є вторинний розподіл ризику, завдяки чому відбувається кількісне і якісне вирівнювання портфеля. Механізм передачі стра-хового ризику можна показати на схемі. Схема 1. Напрями й суб'єкти передачі страхового ризику.
Крім перерозподілу ризику, перестрахування ви-конує деякі допоміжні функції, зокрема, воно дозволяє приймати на страхування унікальні й крупні ризики.
В процесі тривалого розвитку перестраховочних опе-рацій (перше перестраховочне товариство було утворено в німецькому місті Кельні в 1846 p.) сформувались певні види перестраховочних договорів. По формі взаємно взятих зобов'язань цедента й перестраховика договори перестрахування підрозділяються на:—
факультативного перестрахування;—
облігаторного перестрахування;—
факультативно-облігаторного перестрахування.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Курсова робота на тему: Операції перестрахування

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок