Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Теорія держави та права -> Поняття і види методів державного управління

Поняття і види методів державного управління

Назва:
Поняття і види методів державного управління
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
17,06 KB
Завантажень:
56
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ПЛАН
Вступ
1. Поняття і види методів державного управління.
2. Переконання, як метод державного управління.
3. Заохочення як метод державного управління.
4. Методи прямого і непрямого адміністративного впливу.
ВИСНОВОК
Практичне завдання
Використана література
Вступ
Для забезпечення нормального функціонування всіх інститутів держави не досить ухвалення законів і інших нормативних актів, необхідно забезпечити їх реалізацію, виконання.
Роботу по реалізації правових положень здійснюють численні державні органи і органи місцевого самоврядування шляхом застосування різноманітних засобів, що одержали назву «методи». Метод - це спосіб, прийом, засіб досягнення мети. У державному управлінні під методом розуміють засоби практичної реалізації завдань і функцій виконавчої діяльності органів управління. Інакше кажучи, метод управління - це засіб здійснення управлінських функцій, впливу суб'єкта управління на об'єкт (колектив, групу осіб або одну особу).
Засоби і способи цілеспрямованого впливу суб'єкта на об'єкт визначається об'єктивними умовами, залежними від стану продуктивних сил і характеру виробничих відносин, характеру вирішуваних задач, особливостей об'єкту, рівня правової культури і т.п.
Разом з цим не слід переоцінювати значення суб'єктивних умов при виборі методів управління, оскільки лише невелика кількість суспільних відносин безпосередньо диктує вибір методу дії. Частіше суб'єкт управління повинен знайти найдоцільніші і прогресивніші методи, шляхи і засоби вирішення задач, при цьому важливим є суб'єктивний чинник.
В цілому управлінські методи можна розділити на наукові і ненаукові, демократичні і диктаторські, гнучкі і жорсткі, державні і суспільні, творчі і шаблонні, адміністративні і економічні, прямої і непрямої дії.
Одні методи носять загальний характер, властиві всім видам державної діяльності, всім державним органам, інші - лише окремим з них. Це дає можливість розділити їх на загальні і спеціальні.
Методи діяльності органів управління, вживані на найважливіших стадіях управлінського процесу, одержали назву загальних, а вживані при виконанні окремих функцій або на окремих стадіях процесу управління, називаються спеціальними.
До загальних, як правило, відносяться методи:
а) переконання і примушення (по ознаці застосування владних повноважень);
б) прямої або непрямої дії (за способом дії);
в) адміністративної і економічної дії (по характеру дії);
г) нагляду і контролю (по меті дії);
д) регулювання, керівництво і управління, зокрема оперативного (по ступеню дії на об'єкту управління).
Поняття і види методів державного управління
У загаль-ноприйнятому розумінні термін "метод" означає спосіб чи прийом здійснення чого-небудь.
Виходячи з цього, під методами будь-якої діяльності слід розуміти способи, прийоми, засоби, які використовуються для досягнення поставленої мети і становлять зміст цієї діяльності. Використовуючи дану теоретичну конструкцію, можна сформулювати визначення методів державного уп-равління - це різноманітні способи, прийоми і засоби ці-леспрямованого впливу органів управління та їх посадових осіб на свідомість, волю і поведінку керованих.
Саме методи управління виражають змістовий бік ке-рівного впливу. Вони й є волею держави, конкретизова-ною відповідним управлінським органом у рамках наданих йому юридично-владних повноважень. Тому методи дер-жавного управління, як правило, фіксуються в адміністра-тивно-правових актах.
Як приклад можна навести Указ Президента України від 21 липня 1994 р. "Про невідкладні заходи щодо поси-лення боротьби зі злочинністю". Даний документ містить ряд адміністративно-правових норм, які визначають найраціональніші методи державного управління для вико-ристання в цій специфічній галузі.
Насамперед він містить норму, яка приписує правоохо-ронним органам "вважати боротьбу зі злочинами проти особи, злочинністю в економічній сфері, зокрема в кре-дитно-фінансовій та банківській системах, у зовнішньоекономічній діяльності та торгівлі, на транспорті, голо-вними напрямами в діяльності".

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Курсова робота на тему: Поняття і види методів державного управління

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок