Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Теорія держави та права -> Політична система в сучасній Україні

Політична система в сучасній Україні

Назва:
Політична система в сучасній Україні
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
32,39 KB
Завантажень:
398
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Політична система в сучасній Україні


План
Вступ...............................................................................................................3
Розділ 1. Політична система суспільства...........................................5
Функції й типологія політичних систем..............................10
Розділ 2. Партії. Їх місце і роль у політичній системі....................13
Розділ 3. Держава і інші громацькі організації та обєднання в
політичній системі...............................................................23
Розділ 4. Політична система України та її особливості.................28
4.1 Проблеми становлення політичної системи України.............34
4.2 Стратегія розвитку політичної системи України.................37
Висновок......................................................................................................39
Список використаної літератури............................................................40


Вступ
Починаючи з 50-х років XX ст. в політичній науці широко розповсюджується поняття політична система. Сама поява терміна відображає серйозні зміни, що сталися в політичній сфері, політичних відносинах, політичних явищах. Різноманітні політичні явища, що відбуваються в суспільстві, взаємаповязані та становлять самодостатню цінність. Означена властивість політичних явищ вкладається в поняття „політична система”. Завдання політичної системи суспільства полягає в забезпеченні неперервності, взаємопов'язаності й координації діяльності різних політичних суб'єктів для здійснення поставлених цілей. Вона гармонізує суспільні відносини, визначає механізми вирішенню соціальних конфліктів і запобігання кризовим явищам. Вивчення політичної системи суспільства надзвичайно важливе для розуміння політичного життя будь-якого суспільства, а надто для передбачення напрямів і перспектив розвитку вітчизняної постоталітарної реальності.
Актуальність політичної системи полягає в тому, що останнім часом в Україні все гостріше ставиться питання про реформу по-літичної системи. Дійсно, проведення та-кої реформи стає конче необхідним, оскільки у своєму нинішньому вигляді іс-нуюча політична система все більше де-монструє свою неефективність і по суті стала гальмом на шляху демократичної трансформації суспільства. Справа в то-му, що де стабілізаційні процеси, які вияв-ляються через конфлікти між гілками влади, політичними блоками, центром і регіонами, а також через різку майнову диференціацію, свідчать про низьку ста-білізаційну спроможність політичної сис-теми України.
Дається взнаки недосконалість право-вої системи, про що свідчить відсутність у державі єдиного правового простору, загального правопорядку і єдиної закон-ності, девальвація ролі законів, нехтуван-ня загальних правових принципів і норм, правові колізії і протиріччя між різнома-нітними нормативними актами, роздробленість, мозаїчність і хаотичність право-вої регуляції, корпоративний характер різних правомочностей і правових стату-сів. Замість декларованих у Конституції загальних прав людини і громадянина і на противагу принципу загальної право-вої рівності в реальному житті домінує дух корпоративізму, діє безліч норматив-не встановлених владою прав-привілеїв, спеціальних правових режимів, різного роду правових винятків і пільг на користь окремих груп, професій, соціальних верств, територій тощо. Все це є наслід-ком того, що „законодавча влада не спро-моглася створити цілісну і якісну правову базу економічних та соціальних перетво-рень, а виконавча — не забезпечила до-статньо ефективної реалізації навіть при-йнятих законів. Не було створено належ-них умов для постійного і конструктив-ного діалогу влади і держави з суспільством, у якому „законсервувався” ідейний та політичний розкол”.
Мета роботи полягає у вивченні політичної системи України її принципів, функцій. Розглянувши елементи політичної системи можна зробити висновок про ефективність політичної системи та про проблеми, які є в кожному суспільстві.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 Курсова робота на тему: Політична система в сучасній Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок