Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Історія всесвітня -> Культура Стародавньої Греції

Культура Стародавньої Греції

Назва:
Культура Стародавньої Греції
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
35,86 KB
Завантажень:
234
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
Курсова робота
«Культура Стародавньої Греції»


ЗМІСТ
Вступ.
Розділ 1. Передумови та історичні умови розквіту культури Греції в V – ІV ст. до н.е.
Розділ 2. Розвиток філософії і науки у Стародавній Греції класичного періоду.
Розділ 3. Розвиток літератури і театру.
Розділ. 4. Образотворче мистецтво і архітектура.
Висновок.
Література.


Вступ
Об’єкт дослідження.
Об’єктом дослідження даної курсової роботи є культура Стародавньої Греції класичного періоду.
Предмет дослідження.
Предметом дослідження курсової роботи виступають особливості розвитку культури цього періоду.
Мета дослідження.
Метою дослідження цієї курсової роботи є висвітлення особливостей формування грецької культури, що в період класичної Греції стала однією із найрозвинутіших культурних систем  Стародавнього світу.
Актуальність теми.
Грецька полісна культура VІІІ – ІV ст. до н. е. Досягла недосяжних висот, стала новою ступінню в розвитку світової культури, здійснила могутній вплив на культуру народів всього античного Середземномор’я.
Тому проблеми вивчення історії культури Стародавньої Греції є актуальними в сучасних умовах, оскільки в цій державі був нагромаджений величезний досвід політичного, економічного, мистецького спрямування.
Практичне значення.
Практичне значення даної курсової роботи полягає в можливості застосування матеріалу роботи при підготовці шкільних уроків, а також використання матеріалу у подальшій науковій роботі.
Щодо літератури, яка використовувалась в даній курсовій роботі, то слід сказати, що це в основному праці вітчизняних вчених.
Радянську історіографію, присвячену античності, можна по­ділити на три періоди. В перший період, який припадає в основ­ному на 20-ті роки, відбувалось становлення  істо­ричної науки, присвяченої стародавньому Сходу, Греції і Риму. Прогресивна частина старих  вчених працювала в радянських вузах і в Академії наук.
Поряд з ними починало працювати або працювало тоді ще молоде покоління їхніх учнів.
Першою серйозною спробою розгорнутого дослідження історії стародавньої Греції була праця О. І. Тюменєва «Нариси соціально-економічної історії стародавньої Гре­ції» (в трьох частинах), яка виходила в 1920—1922 рр. О. І. Тюменєв розглядав давньогрецьке суспільство як рабовласницьке. Та в його праці були ще деякі серйозні недоліки й непослідов­ності.
Па початку 30-х рошв виходить кілька  підруч­ників і посібників з історії стародавньої Греції і Риму. Історія стародавньої Греції і еллінізму була висвітлена в праці О. І. Тюменсва «Історія стародавніх рабовласницьких суспільств», вида­ній у 1934 р. Однак добу еллінізму О. І. Тюменєв тут характери­зував кріпосницькими, а не рабовласницькими відносинами. На­впаки, в двотомному лекційному курсі С. І. Ковальова «Історія античних рабовласницьких суспільств» стародавня Греція і еллі­нізм були подані як рабовласницькі дещо схематично, а селян в елліністичному Єгипті він навіть назвав державними рабами.  Більш вдалим ви­явився курс лекцій В. С. Сергєєва «Історія стародавньої Греції», виданий у 1934 р. В цьому курсі, переробленому й виданому дру­гим виданням у 1939 р., історія стародавньої Греції була викла­дена послідовно і конкретно, як історія рабовласницького су­спільства, що розвивається. Починаючи з кріто-мікенської доби було відзначено складність соціальних відносин рабовласницько­го елліністичного суспільства. Але в книзі не було огляду дже­рел і історіографії, дещо ідеалізувалась Спарта, елементи ідеа­лізації в описові діяльності 1-го Афінського морського союзу тощо. Написаний жвавою, яскравою мовою, цей підручник з до­датком розділів про джерела і історіографію вже після смерті В. С. Сергєєва було перевидано в 1948 р. Є ще перевидання цьо­го підручника 1963 р. Але воно було настільки перероблене і змінене, що може бути назване лише почасти таким, що нале­жить В. С. Сергссву.
В 1937 р. у Москві було засновано солідний науковий журнал «Вестник древней истории», який об'єднує навколо себе радянсь­ких і частково зарубіжних істориків-античників.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 Курсова робота на тему: Культура Стародавньої Греції

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок