Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Фізична культура -> Технологія планування фізичного виховання в школі

Технологія планування фізичного виховання в школі

Назва:
Технологія планування фізичного виховання в школі
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
741,39 KB
Завантажень:
337
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
План

1. Теорія планування фізичного виховання в школі

2. Технологія планування навчальних завдань

3. Тематичний план-графік та конспекти уроку

4. Експериментальна частина

1. Теорія планування фізичного виховання в школі

В основі планування і організації навчального процесу лежить програмно-цільовий підхід, у ві­дповідності з яким визначається цільове завдання і субзавдання різного рангу.

Проходження навчального матеріалу планується у відповідності до схеми:

якщо (умова) ... то (дія) ....

Наприклад:

1. ЯКЩО учні 9-го класу в упорі можуть ви­конати 5 згинань-розгинань рук за 3,5—4,5 сек, ТО можливо навчання підйому махом вперед, ІНАКШЕ спеціально організований процес роз­витку сили.

2. ЯКЩО учні правильно виконують упор на руках, ТО можливо навчання розмахуванню в упорі на руках, ІНАКШЕ навчання упору на руках.

3. ЯКЩО учні правильно виконують розмаху­вання в упорі на руках, ТО виконати розмахуван­ня з різною амплітудою, ІНАКШЕ продовжити навчання розмахуванню.

4. ЯКЩО учні уміють виконувати розмахуван­ня з різною амплітудою, ТО навчання вправам, що підводять до виконання вправи в цілому.

5. ЯКЩО учні освоїли вправи, що підводять, ТО навчання виконувати вправі в цілому.

6. ЯКЩО учні уміють виконувати підйом ма­хом вперед, ТО виконати вправу в зв'язці.

Спеціально проведені дослідження дозволили сформулювати принципові установки до плану­вання навчальної роботи з гімнастики в школі. Принципові установки — це самостійна категорія методичних положень і правил, приватних по відношенню до загальних принципів фізичного ви­ховання і спортивного тренування. Вони, по-пер­ше, розвивають керівні ідеї, укладені в цих прин­ципах застосовно до сучасних умов, і, по-друге, виступають в якості конкретних правил програ­мування навчального процесу.

Установка на визначення субзавдань навчання цільовій руховій дії

В рамках навчання вирішуються задачі розвит­ку рухового хисту, підвищення рівня спеціально-рухової підготовленості для засвоєння конкрет­них вправ. Практично це реалізується в послідов­ному розміщенні навчальних завдань на певному часовому відрізку. Рішення задач і підбір навчаль­них завдань виконуються в наступному порядку:

— розвиток рухових здібностей;

— навчання вихідним і кінцевим положенням вправи;

— навчання діям, без яких неможливо вико­нати вправу, що вивчається;

— навчання вмінням управляти рухами;

— навчання вправам, що підводять;

— навчання вправі в з'єднанні.

Установка на попередній розвиток рухових здібностей

Послідовність, порядок розвитку рухового хи­сту визначаються, по-перше, біологічними зако­номірностями розвитку організму і, по-друге, ме­тою підготовки. Аналіз стану перспективи розвит­ку тренованості і визначення достатності їх для досягнення мети підготовки — це основа техно­логії розвитку рухових здібностей учнів.

Не секрет, що зростання сили зв'язане з фізіо­логічним поперечником м'язу, морфо-функціо-нальними перебудовами на рівні ЦНС. Але є дру­гий шлях підвищення сили — це мобілізація більшого числа мотонейронів і вдосконалення міжм'язової координації.

Якщо для виконання силової вправи достат­ньо сили Х+з, де X — середнє арифметичне, 5 — стандартне відхилення, що характеризує вагання сили на 2—3 заняттях, то підвищення силових здібностей може проходити за рахунок вдоскона­лення міжм'язової координації, інакше — необхідні структурні перетворення на рівні м'язової і цент­рально-нервової систем. В першому випадку це досягається точним підбором рухових завдань, відповідних змагальній вправі. В другому випадку — оптимальним дозуванням силових навантажень на тривалому етапі підготовки.

Наприклад:

Для утримання «упору руки в сторони» на кільцях сила повинна бути рівна 87% від ваги тіла (дані Ю.В. Менхіна, А.В. Плоткіна). Якщо спорт­смен важить 60 кг, то сила груп м'язів, що приво­дять, повинна бути рівна 52,2 кГ. Якщо спорт­смен показує результат 50+4 кГ (Х±а), то підви­щення силових здібностей досягається за рахунок вдосконалення міжм'язової координації.

Розглянемо другий випадок розвитку силових здібностей. Для створення передумов для морфо-функціональних перебудов необхідні фізичні на­вантаження. Якщо фізичне навантаження викликає виснаження енергетичних ресурсів організму (по­рушення гомеостазу), то відбувається надлишкове відновлення і переведення організму на новий, більш високий рівень функціонування (М.М. Яковлев, 1953, 1958, 1971; С.П. Летунов, 1966; Л.Є. Ев-геньєватаін., 1975; А.А. Віру, 1977, 1980; А.Н. Во-робьов, 1977).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Курсова робота на тему: Технологія планування фізичного виховання в школі

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок