Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Розміщення продуктивних сил -> ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

Назва:
ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
12,84 KB
Завантажень:
33
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Коломийський інститут
Прикарпатського університету ім.Стефаника
Економічний факультет
Курсова робота
на тему:
ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ
ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
Виконав:
студент гр. Б-13
Іванюк Семен
Коломия 2001


Зміст
1. Сутність економічного району та об'єктивний харак-тер його формування.
2. Основні районоутворюючі фактори.
3. Принципи і критерії виділення великих економічних ра-йонів.
4. Ієрархія економічних районів, їх основні типи.
5. Мережа економічних районів України.
6. Фактичне значення економічного районування.


1. СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ
ТА ОБ'ЄКТИВНИЙ ХАРАКТЕР ЙОГО ФОРМУВАННЯ
Основою формування економічних районів є тери-торіальний поділ праці, що зумовлює виробничу спеці-алізацію окремих територій і розвиток міжрайонної коо-перації. Об'єктивними умовами виділення і розвитку економічних районів виступають наявні природні ресур-си, особливості економіко-географічного положення те-риторії, чисельність населення, виробничий потенціал, рівень господарського освоєння території. Сам процес економічного районування являє собою доцільний, на-уково обгрунтований поділ країни на економічні райони.
Деякі вчені західних країн при визначенні сутності економічних районів віддають перевагу природному фактору — однорідності природи. Інші вчені вважають, що природний фактор — дуже важливий для форму-вання економічних районів, але він не є вирішальним. Однорідні за природними умовами райони можуть спів-падати і не співпадати з економічними районами.
В реальній дійсності формування економічних ра-йонів пов'язано із способом виробництва, рівнем роз-витку і особливостями розміщення продуктивних сил. У докапіталістичних формаціях, коли територіальний поділ праці ще не набув свого розвитку, не було і об'єк-тивних умов для формування економічних районів. Виникнення і формування їх відбулося в умовах розвинутого товар-ного виробництва і подальшого розвитку суспільного територі-ального поділу праці.
Значного розвитку набула теорія і методологія економічного районування у постсоціалістичних країнах, насамперед в працях учених колишнього Радянського Союзу, що було зумовлено роз-витком планової господарської системи.
Основний вклад у розробку наукових основ економічного ра-йонування внесли такі радянські економіко-географи і економіс-ти, як М. М. Баранський, М. М. Колосовський, П. М. Алампієв, Я. Г. Фейгін, Л. Я. Зіман та ін.
У розробці проблеми економічного районування колишнього Радянського Союзу особлива увага приділялась визначенню сут-ності поняття економічного району. Серед цілого ряду визначень найбільш вдалим є трактування П. М. Алампієва.
За визначенням П. М. Алампієва, економічний район — це географічно цілісна територіальна частина народного господар-ства країни, яка має свою виробничу спеціалізацію, міцні внутріш-ні економічні зв'язки і нерозривно зв'язана з іншими частинами суспільним територіальним поділом праці. Є й інші визначення поняття економічного району. Спільними для них є такі ознаки: територіальна цілісність, спеціалізоване господарство, його комп-лексність, тісні внутрірайонні і міжрайонні економічні зв'язки, особливість економіко-географічного положення.
Із сказаного вище можна зробити таке узагальнення: великі економічні райони — це територіальні спеціалізовані частини на-родного господарства країни, взаємопов'язані між собою постій-ним обміном виробленої в них продукції та іншими економічни-ми відносинами. Економічний район — це форма територіальної організації народного господарства, що утворюється на основі суспільного територіального поділу праці, виникнення і форму-вання районних територіальних виробничих комплексів.
Поглиблення територіального поділу праці, ускладнення те-риторіальної структури народного господарства та посилення аг-ропромислової інтеграції вимагають подальшої розробки теорії економічного районування. В післявоєнні роки значний вклад у вирішення цієї проблеми зробив М. М. Колосовський, який по-глибив наукові основи економічного районування розкриттям сут-ності територіально-виробничих комплексів (ТВК) як основи еко-номічного району; через пізнання енерговиробничих циклів (ЕВЦ), що являють собою тісно пов'язані виробничо-технологічні про-цеси від переробки сировини до випуску кінцевої продукції.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Курсова робота на тему: ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок