Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Розміщення продуктивних сил -> Паливна промистовість (паливний комплекс) України

Паливна промистовість (паливний комплекс) України

Назва:
Паливна промистовість (паливний комплекс) України
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
13,40 KB
Завантажень:
491
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Курсова робота з РПС
Паливна промистовість (паливний комплекс) України


П л а н :
І. Вступ.
ІІ. Історія розвитку паливної промисловості та основні проблеми.
1. Вугільна промисловість.
2. Нафтова промисловість.
3. газова промисловість.
4. торфова промисловість.
ІІІ. Державна політика у сфері альтернативних видів палива.
IV. Сьогодення паливно-енергетичного комплексу.
V. Висновок.
VI. Література.


І. Вступ.
Науково-технічний прогрес, підвищення якості продукції, поліп-шення умов праці, інтенсифікація всього суспільного виробництва визначаються розвитком енергетики країни, основою якої є палив-на база. Тому закономірно, що у всіх розвинених країнах інвес-тиції у паливно-енергетичний комплекс становлять приблизно 40 % сумарних капітальних вкладень у промисловість.
Темпи розвитку паливно-енергетичного комплексу України за останнє десятиріччя за всіма показниками не сприяли підвищенню електромісткості національного прибутку і валового суспільного продукту. З 1990 по 1995 р. виробництво електроенергії в Україні зменшилося на 36 %, видобуток нафти — 23, газу — 35, вугіл-ля—на 49,4 %.
Високими темпами зростає потреба у різних видах енергії і пали-ва при звуженому використанні таких видів енергетичних ресурсів, як нафта, природний газ, ядерне паливо і навіть вугілля.
Розміщення підприємств важкої індустрії, де витрати на паливо становлять значну частку собівартості готової продукції, перебуває під великим впливом паливного фактора. Переробка палива — ос-нова формування промислових комплексів, особливо нафто- і вугле-хімічних. Велику роль відіграє паливо як районотворний фактор. Вплив його тим більший, чим потужніші запаси і вищі техніко-економічні показники ресурсів палива. Дешеве паливо сприяє роз-витку паливомістких виробництв, формує спеціалізацію господар-ства району. Поряд з цим слід зазначити, що паливо використову-ється також в енергетиці і є сировиною для одержання різноманіт-них цінних продуктів. Наприклад, з нафти одержують не тільки паливні матеріали, а й різні масла й змащувальні матеріали, пласт-маси, мийні речовини, синтетичні волокна, добрива. З природного газу виробляють синтетичні спирти і білкові препарати, вилучають сірку. Вугілля є цінним джерелом для одержання пластмас, бензи-ну та інших продуктів виробництва.


ІІ. Історія розвитку паливної промисловості та основні проблеми.
У структурі промисловості України на частку паливної (див. картосхему на с. 114) припадає 15 % вартості основних фондів і майже 8 % середньорічної чисельності промислово-виробничого пер-соналу. Паливно-енергетичний комплекс виробляє 11 % вартості промислової продукції України.
У 50—80-х роках в Україні поступово зростав видобуток пали-ва, особливо газу. У структурі споживання палива почала знижува-тися частка вугілля й нафти і збільшуватися газу. У 80-ті роки част-ка газу в структурі паливного балансу поряд з нафтою також поча-ла знижуватися.
Загалом видобуток палива в Україні зростав до 1987 р. Однак останніми роками абсолютні розміри видобутку палива почали зни-жуватись. Це пояснюється головним чином погіршенням гірничо-геологічних умов видобутку вугілля у Донбасі, нестабільністю ро-боти вугільної, нафтової і газової промисловості, важким фінансо-вим становищем країни в цілому.
Збільшення витрат на видобуток і транспортування палива по-требує обгрунтування економічної доцільності розробки тих чи інших родовищ. Для їх визначення в енергоекономічних розрахун-ках використовують показники кінцевих витрат, які дають змогу виявити у розрізі України та її економічних районів суспільне вип-равданий верхній рівень витрат, необхідних для одержання окре-мих видів палива. Отже, на основі кінцевих витрат встановлюють рівень енергозабезпечення України в цілому та її окремих еконо-мічних районів.
Удосконалення паливного балансу України зумовлюється перед-усім значною диференціацією рівнів забезпечення паливом окре-мих районів, діаметрально протилежних у районах видобутку і споживання палива. Тому у перспективі необхідно вирішувати по-двійне завдання: вдосконалювати галузеву й територіальну струк-тури паливного балансу, а також реконструювати розміщення ос-новних споживачів палива.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Курсова робота на тему: Паливна промистовість (паливний комплекс) України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок