Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Розміщення продуктивних сил -> НАРОДНОГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ

НАРОДНОГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ

Назва:
НАРОДНОГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
8,66 KB
Завантажень:
491
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Коломийський економіко-правовий коледж
КУРСОВА РОБОТА
з предмету “Розміщення продуктивних сил”
на тему:
НАРОДНОГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ
Виконав:
студент гр. Б-13
Маруся М.
Науковий керівник:
Щерба І.І.
Коломия 2001


Зміст
1. Сутність та структура народного господарства України.
2. Промисловість України і форми її територіальної ор-ганізації.
3. Основні проблеми розвитку та розміщення народного господарства України.


1. СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Система виробництва, обміну, розподілу і споживан-ня, що склалася в межах України, формує її народногос-подарський комплекс. Його об'єднують в єдине ціле транспортна система, система розселення, управління і зв'язку.
Інтегральним показником оцінки економічного роз-витку держави є показник валового внутрішнього про-дукту (ВВП), який характеризує рівень розвитку еконо-міки, особливості його структури, ефективність функціо-нування окремих галузей, рівень участі країни у світо-вих інтеграційних процесах.
Сукупний показник ВВП характеризує вартість това-рів і послуг, які вироблені в Україні всіма галузями еко-номіки і призначені для кінцевого споживання. В 1997 р. ВВП (у фактичних цінах) становив 92484 млн. грн., що в розрахунку на душу населення становить 1824 грн. Індекс розвитку людського потенціалу України — 0,719. За рівнем розвитку людського потенціалу Україна по-сідає 80-е місце в світі. Вартість основних фондів у 1997 р. становила 808 млрд. грн., у тому числі вироб-ничих фондів — 518 млрд. грн. (у фактичних цінах на кінець року). На Україну припадає 18% національного доходу країн СНД.
Структура суспільного виробництва — це співвідно-шення між його галузями, що виражає господарські пропорції та стан суспільного поділу праці. Це поняття вживається для вираження всіх господарських пропор-
цій і сукупності стійких зв'язків виробництва, що забезпечують його цілісність. Структура суспільного виробництва визначається як натуральними, так і вартісними показниками (валовий внутріш-ній продукт, чисельність зайнятих, вартість основних фондів — основного капіталу). Вона характеризується такими пропорціями:
1) відтворювальними — між виробництвом засобів виробницт-ва й предметів споживання, у використанні валового внутрішньо-го продукту на заміщення спожитих ресурсів основного капіталу та особисте споживання й накопичення;
2) галузевими — співвідношення між різними галузями еко-номіки;
3) територіальними — розміщення виробництва по окремих економічних районах;
4) зовнішньоекономічними — ввезення продукції з різних регіо-нів і вивезення продукції різних галузей і районів у зарубіжні країни.
Перехід України до ринкової економіки з усією гостротою поставив проблему оптимізації структури економіки та шляхів її перетворення. Вдосконалення структури виробництва — дуже складна і багатопланова проблема. Вона включає в себе насампе-ред соціально-економічну структуру економіки, яка характеризу-ється формами власності на засоби виробництва. Другим важли-вим елементом є організаційно-економічна будова економіки, що визначається співвідношенням різних форм організації виробни-цтва. Існує також виробничо-технологічна структура економіки, яка виражає внутрішню організацію продуктивних сил, тобто співвідношення матеріального виробництва та сфери послуг, промисловості й сільського господарства, виробництва засобів виробництва та предметів споживання, видобувних та обробних галузей господарства. Вона характеризується питомою вагою на-укомістких та високоекономічних галузей економіки — галузей з повільним обігом капіталу (суднобудування, ракетно-космічна техніка тощо) та галузей зі швидким обігом капіталу (виробницт-во товарів широкого вжитку, пріоритетні галузі агропромислово-го комплексу, сфери побуту й торгівлі).
Галузь господарства — сукупність підприємств і організацій, об'єднаних спільністю функцій, які вони виконують у системі те-риторіального поділу праці. Галузева структура господарства безпосередньо відображає процес суспільного поділу праці, вка-зуючи на функціональні відмінності між окремими галузями.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Курсова робота на тему: НАРОДНОГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок