Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Розміщення продуктивних сил -> АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ

Назва:
АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
30,51 KB
Завантажень:
88
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
Коломийський економіко-правовий коледж
КУРСОВА РОБОТА
з предмету “Розміщення продуктивних сил України”
на тему:
“АГРОПРОМИСЛОВИЙ
КОМПЛЕКС УКРАЇНИ”


Зміст роботи
1. Роль агропромислового комплексу в народному госпо-дарстві. Структура і форми територіальної органі-зації АПК.
2. Сільське господарство, його структура.
3. Розміщення галузей рослинництва.
4. Розміщення галузей тваринництва.
5. Територіальна структура АПК України.
6. Харчова промисловість як основна переробна ланка АПК.
7. Проблеми і перспективи розвитку АПК України.


1. РОЛЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
В НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ.
СТРУКТУРА І ФОРМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АПК
Галузевій структурі народного господарства прита-манні певні міжгалузеві пропорції, міжгалузеві вироб-ничі зв'язки, що постійно посилюються і розширюють-ся. Відбувається процес інтеграції різних стадій вироб-ництва і розподілу тієї чи іншої продукції. В народно-му господарстві України спостерігається взаємодія га-лузей у складі інтеграційних структур — міжгалузевих комплексів.
Одним з таких найбільш потужних і багатогалузевих комплексів є аграрнопромисловий. Це складний комп-лекс виробництва, що об'єднує різні галузі народного господарства. Агропромисловий комплекс (АПК) знач-ною мірою визначає соціально-економічний розвиток країни, рівень життя населення, його забезпечення про-дуктами харчування, а промисловість — сільськогос-подарською сировиною. Вирішення продовольчої проб-леми здійснюється переважно в АПК. Саме через це він є важливою ланкою економіки і мусить мати пріо-ритетний розвиток.
В АПК зайнято близько 1/3 всієї чисельності пра-цівників народного господарства. На частку його галу-зей припадає понад 30% основних виробничих фондів.
Галузі АПК формують близько 1/3 національного доходу і майже 2/5 валового суспільного продукту.
АПК — це складний комплекс, де економічно, технологічно та організаційно взаємопов'язані між собою багато галузей і ви-робництв. АПК має надто складну функціональну і галузеву структуру. До його складу входять 3 основні сфери:
1. Сільськогосподарське виробництво — рослинництво і тва-ринництво, що створюють сировинну базу АПК. Це його основна базова ланка.
2. Галузі, що створюють матеріально-технічні засоби для га-лузей АПК. Це — сільськогосподарське машинобудування, ви-робництво засобів захисту рослин, мінеральних добрив, комбі-кормова і мікробіологічна промисловість, виробництво тари, спе-ціального устаткування і приладів для АПК та ін.
3. Галузі, що забезпечують переробку сільськогосподарської продукції (харчова, легка).
Крім цих основних сфер, до АПК входять виробнича і соці-альна інфраструктури у тій частині, що працює на потреби цього комплексу. Йдеться про транспорт, складське господарство, ма-теріально-технічне постачання, інженерні споруди, в тому числі іригаційні системи, заготівлю, зберігання сільськогосподарської продукції, інформаційне забезпечення, спеціалізовану торгівлю, комунально-житлове господарство, культурне та медичне обслу-говування тощо.
Доповнюючою ланкою АПК є наукові заклади та підготовка кваліфікованих кадрів для забезпечення його ефективного функ-ціонування.
За виробничою ознакою до складу АПК входять продоволь-чий комплекс і непродовольчий. Продовольчий комплекс — це сукупність галузей, пов'язаних з виробництвом продуктів харчу-вання рослинного і тваринного походження. Крім того, до продо-вольчого комплексу (ПК) входять виробництва, що технологічно не належать до сільського господарства. Це — виробництво солі, мінеральних вод, вилов риби та ін.
До непродовольчого комплексу належать галузі, пов'язані з виробництвом товарів широкого вжитку із сировини рослинного і тваринного походження; галузі легкої промисловості, насампе-ред ті, які займаються первинною переробкою сільськогосподар-ської сировини.
Ці комплекси, в свою чергу, залежно від виду сировини, що використовується, поділяються на рослинницькі і тваринницькі підкомплекси.
Особливу роль в АПК відіграє продовольчий комплекс, який забезпечує населення продуктами харчування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 Курсова робота на тему: АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок