Загрузка...
Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Розміщення продуктивних сил -> БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ

Загрузка...

БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ

Назва:
БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
6,31 KB
Завантажень:
265
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат
на тему:
“БУДІВЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС УКРАЇНИ”
План
1. Сутність, структура і роль в народногосподарському комплексі України.
2. Промисловість будівельних матеріалів України: струк-тура, особливості розміщення і розвитку.
3. Будівництво України: особливості розміщення і розвитку.
1. СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА І РОЛЬ
В НАРОДНОГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ
Будівельний комплекс — це сукупність галузей ма-теріального виробництва і проектно-пошукових робіт, які забезпечують капітальне будівництво. До складу будівельного комплексу входять такі галузі матеріаль-ного виробництва: будівництво, промисловість буді-вельних матеріалів, виробництво будівельних конст-рукцій і деталей.
У ряді наукових досліджень структура будівельного комплексу розуміється більш широко: до нього вклю-чається також будівельне і дорожнє машинобудування, спеціальна інфраструктура (науково-дослідні і дослід-но-конструкторські організації, вищі і середні спеці-альні навчальні заклади, професійно-технічні училища, курси з підготовки будівельних кадрів; банківські уста-нови, які фінансують будівництво; організації по мате-ріально-технічному забезпеченню підприємств, які вхо-дять до комплексу; спеціалізований транспорт).
Будівництво охоплює всі регіони країни. Потужні будівельні організації створені у великих містах. Так, у Києві діють холдінгова компанія «Київміськбуд», спе-ціалізовані будівельні організації по монтажних робо-тах, транспортному, нафтогазовому, водогосподарсь-кому будівництву. Великий обсяг різноманітних буді-вельних робіт виконують енергетики: створені проект-но-пошукові інститути галузевого профілю (чорної ме-талургії, хімії та ін.).
Нині виробництво будівельних матеріалів більше ніж наполо-вину зосереджено в рамках будівельної індустрії, тобто в системі підрядних будівельних організацій. Таким чином, будівельна ін-дустрія і промисловість будівельних матеріалів дуже тісно взає-модіють між собою, формуючи специфічні індустріально-буді-вельні територіальні сполучення.
Сучасне життя суспільства без ефективного функціонування будівельного комплексу просто неможливе. Рівень його розвитку впливає на формування пропорцій і темпів розвитку галузей на-родного господарства, розміщення продуктивних сил і розвиток регіонів. Будівництво створює нові і реконструює діючі основні фонди (будівлі і споруди, призначені для всіх видів виробничої і невиробничої діяльності людей). Від розвитку цієї галузі зале-жить будівництво житла, створення нових міст і сіл, окремих мік-рорайонів, постійна реконструкція житлових фондів, будівництво промислових і сільськогосподарських підприємств, транспортних об'єктів, лікарень, шкіл, торгових центрів тощо, будівельний комплекс підтримує в належному стані обороноздатність країни, створює передумови для зростання виробництва в усіх галузях господарства.
Будівельний комплекс як одна з найбільш капіталоємних і дифе-ренційованих виробничих систем справляє вагомий вплив на ви-значення темпів, масштабів і розміщення виробництва. Тому при розміщенні капітального будівництва враховується наявність бу-дівельної організації в регіоні. В той же час слабкість будівельної бази стримує тут промислове будівництво, створення великих комбінатів, галузевих і територіально-виробничих комплексів, фондоємної важкої промисловості, які потребують великих обся-гів робіт з капітального будівництва.
2. ПРОМИСЛОВІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ УКРАЇНИ: СТРУКТУРА, ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ І РОЗВИТКУ
Необхідність постійного здійснення капітального будівництва визначає велике значення промисловості будівельних матеріалів. Найбільш важливими її підгалузями є: виробництво стінових ма-теріалів, цементна промисловість, видобуток і первісна обробка мінерально-будівельних матеріалів, склоробна промисловість, ви-робництво облицювальних, оздоблювальних матеріалів, виробництво санітарно-технічних виробів. Для більшості підгалузей за-Ьною сировинною базою є нерудні корисні копалини, багато з зустрічаються повсюдно. За останній час у виробництві будівельних матеріалів все ширше стали використовуватися вторинні ресурси, відходи інших галузей промисловості — доменні шлаки, зола електростанцій та ін.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Курсова робота на тему: БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок