Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Технічні науки -> Електронне загасання ультразвуку в металічному квантовому дроті

Електронне загасання ультразвуку в металічному квантовому дроті

Назва:
Електронне загасання ультразвуку в металічному квантовому дроті
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
14,88 KB
Завантажень:
203
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Електронне загасання ультразвуку в металічному квантовому дроті


Зміст
ВСТУП
Роділ 1. Електрон-фононна взаємодія.
Основні ефекти електрон-фононної взаємодії.
Взаємодія носіїв заряду з акустичними фононами. Метод потенціалу деформації.
Нестаціонарна теорія збурень.
Роділ 2. Електронне загасання ультразвуку в твердих тілах.
2.1 Напівпровідники. Поглинання та випромінювання електроном фонона.
2.2 Акустичне загасання в металах. Поздовжні фонони в газі вільних електронів.
2.3 Поздовжні фонони в металах. Трактування на основі рівняння переносу.
2.4 Загасання поперечних хвиль в металах.
Розділ 3. Низькотемпературне поглинання ультра- і гіперзвуку в металічному квантовому дроті.
3.1. Модель квантового дроту.
3.2. Матричний елемент електрон-фононної взаємодії у квантовому дроті.
3.3. Ймовірність квантових переходів. Основне кінетичне рівняння.
3.4. Коефіцієнт поглинання ультразвуку.
ДОДАТОК
Д.1. Енергія Фермі одновимірного електронного газу.
Д.2. Константа електрон-фононної взаємодії для одновимірного електронного газу (метод потенціалу деформацій).
Д.3. Обчислення деяких інтегралів.
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА


РОЗДІЛ 1
ЕЛЕКТРОН - ФОНОННА ВЗАЄМОДІЯ
1.1 Основні ефекти електрон – фононної взаємодії.
Електрони провідності різними шляхами відчувають будь – яке порушення у ідеальній періодичній гратці додатніх іонних остовів. На електрони провідності впливають навіть нульові коливання гратки. Результатом зв'язку між електронами і фононами є ряд ефектів [1-3, 5, 7-9, 16].
а) розсіювання електронів на фононах, яке приводить до переходу з одного стану в інший (). Цей процес лежить в основі електричного опору [3]
б) взаємодія електронів з фононами викликає поглинання чи випромінювання фононів. Цей процес є основною причиною загасання ультразвукових хвиль у металах [5, 7, 9, 16]
в) ця взаємодія приводить до притягання двох електронів, що грає суттєву роль у явищі надпровідності і обумовлена віртуальним поглинанням і випусканням фононів [6]
г) з електронами, в силу їх взаємодії з фононами,завжди повязане деякеполе поляризації гратки. Складену квазічастинку "електрон+фононне поле" називають поляроном. Ефективна маса полярона більша за ефективну масу електрона у незбуреній гратці [7].


1.2 Взаємодія носіїв заряду з акустичними фононами.
Метод потенціалу деформації.
За означенням оператор описує зміни енергії носія заряду при зміщенні атомів гратки з положень рівноваги. Обчислення цієї енергії є складною задачею – хоча би тому, що атоми мають скінченні розміри і при зміщенні можуть деформуватись[1, 7]. Для визначення цієї деформації і пов'язаної з нею зміни силового поля потрібно розв'язувати динамічну задачу багатьох тіл.
Все спрощується, якщо розглядати типову задачу про розсіяння. Головну роль при розсіянні носіїв заряду відіграють фонони з порівняно малими квазіхвильовими векторами: довжини хвиль їх є такими ж, як і у електронів (у невиродженій системі – порядку ). Прийнявши це до уваги, ми можемо, не розв'язуючи вказану вище задачу динаміки, написати явний вираз для оператора , який містить лише невелике число параметрів, які визначаються експериментально.
Розглянемо спочатку одноатомний кристал ( r=1 ).
Оператор повинен бути скаляром, а також відмінним від нуля лише, якщо атоми гратки зміщені з положень рівноваги.Це означає , що оператор перетворюється в нуль разом з вектором зміщення. Розглядаючи випадок малих коливань, ми можемо обмежитись лінійною залежністю від векторів зміщень чи від їх похідних. Потрібно врахувати, що при зсуві чи повороті всього кристалу як цілого енергія електронів не змінюється. Такому зсуву відповідає зміщення атомів гратки строго в одній фазі. Оператор при вказаних умовах повинен перетворюватись у нуль. У одноатомних кристалах можливі тільки акустичні коливання гратки. Цьому синфазному русі атомів відповідає нескінченно велика довжина хвилі. Звідси випливає, що оператор повинен виражатись не через сам вектор зміщення, а через похідні його по координатах – при зсуві кристала як цілого ці похідні перетворюються в нуль.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Курсова робота на тему: Електронне загасання ультразвуку в металічному квантовому дроті

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок