Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Технічні науки -> Будова техобслуговування та ремонт системи запалювання автомобілів

Будова техобслуговування та ремонт системи запалювання автомобілів

Назва:
Будова техобслуговування та ремонт системи запалювання автомобілів
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
8,98 KB
Завантажень:
127
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.2


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
 
Курсова робота
На Тему:
Будова техобслуговування та ремонт системи запалювання автомобілів
 


СИСТЕМА ЗАПАЛЮВАННЯ
Робоча суміш у циліндрах карбюраторного двигуна запалюється електричною іскрою, що проскакує між електродами свічки запалю-вання. Повітряний проміжок між електродами свічки має великий електричний опір, тому між ними треба створити високу напругу, щоб виник іскровий розряд. Іскрові розряди мають з'являтися при певному положенні поршнів та клапанів у циліндрах і чергуватися відповідно до встановленого порядку роботи двигуна. Ці вимоги за-безпечуються системою запалювання (рис. 3.3), що складається з джерел струму (акумуляторна батарея та генератор), котушки запа-лювання 7, переривника Р, розподільника 77, конденсатора 10, сві-чок запалювання 13, вмикача (замка) запалювання 5, проводів висо-кої 12 і низької 3 напруг.
Котушка запалювання слугує для перетворення струму низької напруги (надходить від акумуляторної батареї або генератора) на струм високої напруги. Це підвищувальний трансформатор, первин-ною обмоткою якого проходить переривчастий струм низької напру-ги, а такий самий струм високої напруги виробляється у вторинній обмотці.
Коло низької напруги проходить від позитивного затискача акумуляторної батареї (генератора) через вмикач запалювання, до-датковий резистор, первинну обмотку котушки запалювання й кон-такти переривника на масу автомобіля, а потім на мінусовий за-тискач акумуляторної батареї, після якого замикається на її позитив-ний затискач.
До кола високої напруги входять вторинна обмотка котуш-ки запалювання, розподільник і свічки запалювання, з'єднувальні проводи високої напруги. Котушка складається з осердя 3 (рис. 3.4) з надітою на нього ізольованою втулкою , на яку намотуються вто-ринна 4 й поверх неї первинна 5 обмотки, ізолятора 7, карболітової кришки 2 із затискачами та корпусу з магнітопроводом 6. Зовні на корпусі котушки встановлюють резистор 7, що є додатковим опором (двигуни «Москвич», МеМЗ, ГАЗ-24), який умикається послідовно в коло первинної обмотки і зменшує її нагрівання під час роботи дви-гуна з малою частотою обертання колінчастого вала. На автомобілі ВАЗ котушка запалювання не має додаткового опору.
Коли в первинній обмотці проходить струм низької напруги, осердя намагнічується й навколо обох його обмоток створюється сильне магнітне поле. Після розмикання контактів переривника струм у первинній обмотці припиняється, створене ним магнітне по-ле зникає, перетинаючи витки вторинної обмотки, в якій наводиться ЕРС індукції. Значення цієї ЕРС пропорційне швидкості зміни маг-нітного потоку, що пронизує обмотки котушки. Завдяки великій кількості витків у вторинній обмотці й високій швидкості зникання магнітного поля напруга на вторинній обмотці досягає 20...24 тис. В.
Схема системи запалювання:
1 — акумуляторна батарея; 2 — стартер; 3 — провід низької напруги; 4 — амперметр; 5— вмикач запалювання (замок); 6 — додатковий резистор; 7 — котушка запалюван-ня; 8— вакуумний регулятор випередження запалювання; 9— переривник; 10— кон-денсатор; 11 — розподільник; 12 — провід високої напруги; 13 — свічка запалювання
Водночас магнітні силові лінії перетинають витки первинної обмот-ки, в якій індукується ЕРС самоіндукції до 300 В, а також осердя, в якому з'являються вихрові струми, що спричиняють його нагріван-ня. Для зменшення нагрівання осердя виконують з окремих тонких сталевих пластин, ізольованих одна від одної окалиною.
Коли двигун працює з малою частотою обертання колінчастого вала, тривалість перебування контактів переривника в замкненому стані більша, й струм у первинному колі встигає досягти свого мак-симуму. В результаті ввімкнений в це коло резистор нагрівається, його опір збільшується, загальний опір первинного кола зростає, а отже, сила струму в ньому зменшується, що знижує нагрівання ко-тушки запалювання.
Коли частота обертання колінчастого вала збільшується, трива-лість перебування контактів переривника в замкненому стані змен-шується, й сила струму в первинній обмотці не встигає досягти
Котушка запалювання:
1 — додатковий резистор; 2— кришка; 3 — осердя; 4, 5 — відповідно вторинна й пер-винна обмотки; 6 — кільцевий магнітопровід; 7 — ізолятор; 8 — ізолювальна втулка
максимального значення; тому температура додаткового резистора виявляється меншою, загальний опір первинного кола знижується, внаслідок чого струм у цьому колі трохи підсилюється.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Курсова робота на тему: Будова техобслуговування та ремонт системи запалювання автомобілів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок