Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Технічні науки -> Скачати курсова робота безкоштовно: Статистика аналіз роботи умовної залізниці

Загрузка...

Статистика аналіз роботи умовної залізниці / сторінка 8

Назва:
Статистика аналіз роботи умовної залізниці
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
20,49 KB
Завантажень:
217
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Облік особового складу робітників забезпечує систематичну інформацію про чисельність робочих та службовців взагалі та по структурних підрозділах, про причини зміни цієї чисельності; про склад робітників за: полом, віком, ка-тегоріями персоналу, професіями, посадами, спеціальностями, кваліфікаціями, освітою, стажем роботи, виробничими групами та іншими ознаками. Рахують-ся усі постійні, сезонні та тимчасові працівники.
Основним статистичним показником чисельності робітників є кількість за списком. Спискова чисельність робітників обраховується, як пра-вило, на початок (кінець) місяця (кварталу).
Основні показники руху та плинності робочої сили:
- обіг робочої сили - це зміна чисельності робітників у зв'язку з прийомом чи звільненням;
- коефіцієнт обігу робочої сили характеризує ступінь руху робочої си-ли на підприємстві (незалежно від причин, які викликали його) і обчислю-ється відношенням обігу робочої сили до середньоспискової чисельності працівників: коефіцієнт плинності кадрів є відношення числа робітників, що вибули з відповідних причин до середньоспискової чисельності робітни-ків за даний період:
- коефіцієнт стабільності кадрів є відношення числа робітників, які ро-били весь звітний рік, до середньоспискової чисельності на кінець року.
Одиницями виміру робочого часу є людино-година, людино-день, людино-місяць. Відпрацьований час за період (рік, квартал, місяць) називають фондом робочого часу та обчислюють у днях та годинах. Відпрацьованим вва-жається час, на протязі якого робітник брав участь у виробничому процесі.
Праця понад установленої норми вважається надурочною.
У статистиці праці визначають показники тривалості робочого пері-оду. Для робочого дня:
- нормальна - кількість годин, які робітник у середньому повинен від-працювати за законом;
- фактично урочна - кількість годин, які робітник у середньому фак-тично відпрацював без надурочних годин роботи;
- фактично загальна - кількість годин, які робітник у середньому від-працював включаючи години надурочної роботи.
Усі ці показники обчислюються відповідними відношеннями суми лю-дино-годин до суми людино-днів. Для аналізу продуктивності праці на за-лізничному транспорті використовуються методи: натуральний, вартісний та трудовий.
Продукцією основної діяльності залізниць є переміщення вантажів та пасажирів. Продуктивність праці робітників залізничної мережі вимірю-ють кількістю приведених тонно-кілометрів, що припадають на одного ро-бітника експлуатаційного контингенту, зайнятого на перевезеннях.
Статистичні відомості про заробітну плату та її динаміку необхідні для характеристики матеріального благоустрою працівників, вивчення від-ношення між зростанням заробітної плати та продуктивності праці, для аналізу собівартості продукції.
Основним показником статистики заробітної плати є середня заробіт-на плата — показник, що характеризує середній рівень оплати праці за об-ліковий період.
Задача 8.
Вихідні дані
Використання робочого часу працівниками на залізниці на протязі року характеризується наступними даними:
Фактично відпрацьовано 9 005 255 людино-годин
Простої 14 968 людино-годин
Нез'явлень у зв'язку з виконанням держ. і
громадських обов'язків 56 658 людино-годин
Чергових відпусток 515 269 людино-годин
Відпусток через хворобу 221 564 людино-годин
Прогулів 15 012 людино-годин
На протязі року було 58 (52+6) неробочих днів.
Завдання.
Розрахувати коефіцієнт використання робочого часу та кількість явок і нез'явлень в середньому на одного працівника за рік.
Рішення
1. Попередні розрахунки.
1) Загальна кількість робочих людино-днів за рік:
(фактично відпрацьовано + простої + нез'явлення у зв'язку з виконанням державних і громадських обов'язків + чергові відпустки + відпустки
через хворобу + прогули) / 24
2) Фонд робочих днів за рік на одну людину: 365 – 58 = 307 днів
3) Середнє число працівників на залізниці = Загальна кількість робочих людино-днів за рік / Фонд робочих днів за рік на одну людину
2. Відповідь.
1) Коефіцієнт використання робочого часу = Фактично відпрацьовано / Загальна кількість робочих людино-днів за рік
2) Приходиться на одного працівника в рік:
фактичної роботи = Фактично відпрацьовано / середнє число працівників
на залізниці
простоїв = простої / Середнє число працівників на залізниці
нез'явлень у зв'язку з виконанням державних і громадських обов'язків =
нез'явлення у зв'язку з виконанням державних і громадських
обов'язків / середнє число працівників на залізниці
чергових відпусток = чергові відпустки / середнє число працівників на залізниці
відпусток через хворобу = відпустки через хворобу / середнє число
працівників на залізниці
прогулів = прогули / середнє число працівників на залізниці
Перевірка: фактична робота + простої + нез'явлення у зв'язку з виконанням державних і громадських обов'язків + чергові відпустки + відпустки через хворобу + прогули = 307 днів
281,28+0,47+1,77+16,09+6,92+0,47=307 днів
Задача 9.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Курсова робота на тему: Статистика аналіз роботи умовної залізниці

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок