Що таке Абсциса, визначення слова.

Абсциса


Абсциса и, ж. Одна з трьох координат, що визна­чають положення точки в просторі. Нехай задана функ­ція двох незалежних змінних. її геометричним образом, або.. її графіком, називається геометричне місце то­чок, абсциси і ординати яких є значеннями незалеж­них змінних (Курс мат. анал., II, 1956, 12).


Словник української мови онлайн: Абсциса


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я