Що таке Авжеж, визначення слова.

Авжеж


Авжеж част., розм. 1. Уживається для ствер­дження якої-небудь думки (найчастіше при відпові­дях); аякже, так, звичайно.— Чому ти, Чіпко, не одру­жишся?— «Хіба воно краще?» —Авжеж, краще. Жінка привітає, порадить, розважить… (Мирний, II, 1954, 218); [M а р ц і я:] Адже, по східному звичаю, гості не сміють відмовлятись від дарунків, бо то була б господа­рям образа? [X у с а:] Авжеж, такий у нас ведеться зви­чай (Л. Укр., III, 1952, 182); — Авжеж, він знає, що бвдоха не спить, але не показує цього (Кундзич, Пов. іопов., 1951, 22).
ірон. Уживається (з підвищеною інтонацією) при запереченні в значенні, близькому до чом не так!, якраз!, отож! — Хіба ж і ти дівкою не бігала на вулицю?—«А не бігала».— Авжеж! не бігала. Як той хорт, плигала через тини та через перелази (Н.-Лев., II, 1956, 178); — Дай табаки! — А вж^ежі (Сл. Гр.).
діал. Уживається в значенні, близькому до а д ж е. п.вдіСЄЖ ти знаєш про це! (Сл. Гр.).


Словник української мови онлайн: Авжеж


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я