Що таке Антипод, визначення слова.

Антипод


Антипод а, ч. 1. тільки мн. Жителі двох діамет­рально протилежних пунктів земної кулі.
2. перен. Про людину, що своїми поглядами, рисами характеру або соціальним становищем цілком проти­лежна іншій людині. Між сільським пролетаріатом і селянською буржуазією перебуває верства середнього селянства, в становищі якої є риси і того і другого з двох антиподів (Ленін, 8, 1949, 203); Антиподом Чіпки [в романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»] є дрібний власник Грицько, що пнеться у вели­кі господарі (Іст. укр. літ., І, 1954, 390); //Взагалі про що-небудь, своїм характером, особливостями протилежне іншому. Реалізм і романтизм не тільки змінювали один одного в часі як антиподи, а й мирно співіснували протя­гом майже всього XIX ст. не лише в літературі в цілому, а навіть у творчості одних і тих же письменників (Рад. літ-во, 1, 1961, 24).


Словник української мови онлайн: Антипод


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я