Що таке Взагалі, визначення слова.

Взагалі


Взагалі присл. 1. В загальному, стосовно до всього. [Дівчина:] Але хто вона взагалі, не тільки для тебе? (Л. Укр., II, 1951, 97); Взагалі Франко — лірик високої проби, і його ліричні вірші просяться час­то в музику (Коцюб., III, 1956, 42).
За всяких умов, у всіх випадках. Лукина трохи боялась У ласа, палкого, часом не в міру сердитого, часом не в міру ласкавого, але взагалі гарячого, як огонь (Н.-Лев., III, 1956, 327); Стояти на місці не можна — в історії взагалі, під час війни особливо (Ленін, 25, 1951, 323).
В цілому, без виділення частин, подробиць (звичай­но при ім.). Науці взагалі і зокрема інженерії й архі­тектурі вперше надана можливість бути в чудовому гармонійному поєднанні з природою на радість людям (Довж., І, 1958, 12); Історизм, який повно і безпосеред­ньо виявляється в історичному жанрі, не є тільки його істотною ознакою — це характерна риса радянської літератури взагалі (Рад. літ-во, 3, 1957, 4).
Уживається як узагальнююче слово перед під­сумком. [Орест:] Недарма люди завжди старались заселити порожні ліси і води німфами, русалками, взагалі чимсь живим, хоч би й фантастичним (Л. Укр., II, 1951, 52).
І взагалі — вживається для приєднання речення (або його частини) з думкою більш загальною, ніж у попередньому. Вона тих пирогів не любить і взагалі нічого не любить, крім грошей (Фр., II, 1950, 79); — Не кричи, будь ласка,— затулила вуха Шепель.— Ми не на вулиці, і взагалі я не люблю ефектних про­мов/ (Донч., V, 1957, 235).


Словник української мови онлайн: Взагалі


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я