Що таке Видряпуватися, визначення слова.

Видряпуватися


Видряпуватися уюся, уєшся, недок., ВИДРЯ­ПАТИСЯ, аюся, аєшся, док. 1. Вилазити на що-небудь звідкись, чіпляючись за щось. Через шанці [Марійка] скакала, мов серна, а де не могла перескочити, видряну-валася руками й ногами (Коб., II, 1956, 186); Вона ска­зала моїй матері, що я навчив Юрчика видряпуватись ви­соко на дерева (Сміл., Сашко, 1957, 17); їжак силкується видряпатись на пеньок (Коп., Як вони.., 1961, 40); // Іти нагору, підніматися з труднощами. Стрункий і досвідчений гуцульський кінь швидко видряпувався на скелі (Сміл., Пов. і опсв., 1949, 143); Стараючись сту­пати так, щоб не тріщало сухе ломаччя, боячись і дихну ти у Іванко видряпався щасливо на гору (Гжицький, Опришки, 1962, 85).
2. перен., розм. Виходити із скрутного становища,
важкого стану. Усе ж дехто з підліщан усякими правда-
ми й неправдами видряпувавсь із злиднів (Крот., Сини..,
1948, 14); Було б мені дуже соромно, що аж тепер одпо-
відаю на Ваш., лист — коли б не стала мені до помочі
тяжка хвороба, з якої ледве видряпався (Коцюб., III,
1956, 312).
3. тільки недок. Пас. до видряпувати.


Словник української мови онлайн: Видряпуватися


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я