Що таке Виділення, визначення слова.

Виділення


Виділення я, с. 1. Дія за знач, виділити і виді-.ляти. Він проводить дівчину до хутора й прямує додому з настирливою думкою, що не сього дні-завтра треба по­говорити з батьком про виділення (Стельмах, II, 1962, 343); Виділення ж зеленою рослиною кисню сприяло загальному піднесенню життєдіяльності організмів (Осн. дарв., 1956, 57).
Дія за знач, виділитися і виділятися. В об-ширну зону, де відбувалося виділення людини з тварин­ного світу, входили також південні області нашоі країни (Іст. УРСР, І, 1953, 9); Сучасна наука розуміє під горін­ням будь-яку хімічну реакцію, що супроводжується ви­діленням тепла та випромінюванням світла (Наука.., 6, 1963, 13).
фізл. Речовини, що виділяються тваринними або рослинними організмами (їх шкірою, органами і т. ін.). Рослинні виділення відіграють велику роль у житті рос­лин, тварин та людини (Наука.., 5, 1960, 37).


Словник української мови онлайн: Виділення


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я