Що таке Виділятися, визначення слова.

Виділятися


Виділятися яюся, яєшся, недок., ВИДІЛИТИ­СЯ, люся, лишся, док. 1. Відокремлюватися від кого-, чого-небудь, виходити з якогось середовища, утворюючи певну групу. Гострі суперечки розколювали громаду, з неї виділялися сміливі борці, до них приєднувалися., багато й тих, які воювали у військах Острозького (Ле, Наливайко, 1957, 109); Що з радикалів певна частина ви­ділиться в чисто соціал-демократичну фракцію, сього я давно ждала (Л. Укр., V, 1956, 258); З гурту, що стояв ближче до машини, хутко виділилося з три десятки не­старих селян (Епік, Тв., 1958, 345); Людина виділилася з тваринного світу в процесі праці і завдяки праці (Іст. УРСР, І, 1953, 9).
2. Бути, ставати помітнішим, ніж інші предмети,
явища і т. ін., робитися виразнішим для сприймання зо-
ром, слухом. Обидві царівни стоять який час нерухомо,
їх чорні постаті різко виділяються в місячному світлі
(Л. Укр., II, 1951, 275); Спереду на зірці яскраво виді-
лявся серп і молот (Шиян, Гроза.., 1956, 313); В хвилі
вигуків особливо дзвінко виділялися дитячі голоси (Ле
і Лев., Півд. захід, 1950, 355); // Відрізнятися якими-
небудь якостями серед когось, чогось. Невисокого росту,
круглолиця, чорнява.., вона, наче лілія серед пучка кві-
ток, виділялася серед своїх товаришок (Мирний, III,
1954, 272); Сам він навіть серед надстроковиків виділяє-
ться своєю підтягнутістю та бравим молодецьким ви-
глядом (Гончар, Людина.., 1960, 63).
Відокремлюватися для самостійного життя, одер­жавши частину майна. Несподіване повернення матері ще більше загострило й зміцнило їх бажання виділитись (Горький, Дитинство, 1947, 16).
Виходити звідкись назовні, видалятися (з організ­му, з якоїсь сполуки). При засолюванні помідорів у скляних балонах іх прикривають і так залишають на 8—10 днів, поки пройде основний період бродіння і ви­діляться гази (Укр. страви, 1957, 409).
тільки недок. Пас. до виділяти. Весілля в колгоспі. Молодята женяться.. Відбувається засідання правлін­ня, виділяються для молодих подарунки (Вишня, II, 1956, 19); Окремо виділялась вимога добиватися технічно-економічно і незалежності нашої країни (Біогр. Леніна,
1955, 199).


Словник української мови онлайн: Виділятися


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я