Що таке Використання, визначення слова.

Використання


Використання я, с. Дія за знач, використати. Нова система була побудована саме на використанні різ­них комбінацій електрострумів (Донч., І, 1956, 476); Зерно бобових культур має досить різноманітне вико­ристання (борошно, крупа, консерви, лікувальні препа­рати та ін.) (Зерн. боб. культ., 1956, 3).


Словник української мови онлайн: Використання


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я