Що таке Вимогливий, визначення слова.

Вимогливий


Вимогливий а, е. 1. Який ставить перед ким-небудь великі вимоги, домагається ретельного виконан­ня, здійснення чогось і т. ін. Я намагаюся бути вимог­ливим і справедливим, але не суворим, бо суворість ро­бить педагога чужим для гарячої душі дитини (Гур., Новели, 1951, 191); Тільки вимогливий до себе начальник зможе завоювати авторитет і повагу своїх підлеглих (Багмут, Щасл. день.., 1951, 71); Державна приймальна комісія була вимоглива і сувора (Кучер. Дорога.., 1958, 59); // Який виражає вимогу (в 2 знач.). Десь згори зне­нацька пролунав вимогливий голос. — Хто старший? (Гончар, Таврія.., 1957, 723).
2. Який має великі потреби, запити, не задовольняє­ться будь-чим. Надивившись на всіляких європейських див, ми загострили свій смак і стали вимогливі в своїх художніх прагненнях (Моє життя в мист., 1955, 51); Вимогливий читач; 11 Який потребує чого-небудь у знач­ній мірі. Смородина й малина вимогливі до вологи (Хлі­бороб Укр., 11, 1963, 24).


Словник української мови онлайн: Вимогливий


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я