Що таке Вияв, визначення слова.

Вияв


Вияв у, ч. Дія, процес, що робить явним, помітним стан, почуття, наміри і т. ін. Такі вияви селянського само­суду проривалися тоді досить часто (Фр., VIII, 1952, 383); / завагався Наливайко.. А може… може, і просити пробачення в гетьмана за вияв недовіри? (Ле, Наливай­ко, 1957, 393); Лариса не виривала своєї руки, боячись виказати, що вона надає його жестові якогось більшого значення, ніж простому виявові дружби (Руд., Остання шабля, 1959, 39); // Вираження чого-небудь; те, у що втілюються, виливаються якісь дії, стан, почуття, на­міри тощо. Переяславська Рада була виявом волі україн­ського народу поєднатися навіки з братнім народом російським (Рильський, III, 1956, 9); її [Сахно] рідні не знають іншого вияву для своїх почуттів: радіючи чи сумуючи, вони завжди заспівують (Смолич, І, 1958, 81)


Словник української мови онлайн: Вияв


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я