Що таке Вказівний, визначення слова.

Вказівний


Вказівний (УКАЗІВНЙЙ), а, е. Який указує на що-небудь. За призначенням дорожні знаки поді­ляються на три групи: попереджувальні, заборонні і вказівні (Автомоб., 1957, 267).
а Вказівний займенник — займенник, що означає абстраговане виділення окремих одиниць із числа ін­ших подібних. Вказівні займенники той (отой), цей (оцей), рідко вживана форма сей., мають, як і прикметники, граматичні категорії роду, числа і відмінка, залежні від означуваного ними іменника (Курс сучасної укр. літ. мови, І, 1951, 315); Вказівний па­лець — другий палець на руці між великим і середнім. Остап Антонович тихо підійшов до дверей, зігнув вказівний палець і обережно постукав ним у двері (Епік, Тв., 1958, 500).


Словник української мови онлайн: Вказівний


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я