Що таке Включати, визначення слова.

Включати


Включати аю, аєш, недок., ВКЛЮЧИТИ, вклю­чу, включиш, док., перех. 1. Уводити в дію. Булатов включає мотор (Донч., І, 1956, 475); Включає третю швидкість він, Аж в ухах загуло! (Мур., Хороші сусіди, 1948, 28).
2. Уводити до складу, приєднувати до кого-, чого-небудь. Подорож і пробування на місці на протязі З тижнів або місяця коштуватиме недорого, рублів 90—100, а може й менше, включаючи сюди видатки на пашпорт (Коцюб., III, 1956, 436); В міськкомі партії радо зустріли професора Драгу і одразу включили до лекторської групи (Кучер, Чорноморці, 1956, 85); // Мати у своєму складі; охоплювати. ..«широкий де­мократичний принцип» включає в себе дві такі необхідні умови: по-перше, цілковиту гласність і, по-друге, вибор­ність усіх функцій (Ленін, 5, 1948, 430).


Словник української мови онлайн: Включати


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я