Що таке Внесок, визначення слова.

Внесок


Внесок ску, ч. 1. Гроші, які хтось сплачує орга­нізації, установі тощо. Кошти партії та її організацій складаються з членських внесків, доходів від підприємств партії та інших надходжень (Статут КПРС, 1961, 28).
2. перен. Що-небудь цінне, внесене в громадську справу, науку, літературу і т. ін. Найбільшим внес­ком Б. Д. Грінченка в українську демократичну куль­туру., є складений ним і виданий у 1907—1909 рр. «Словарь української мови» (Нар. тв. та етн., 4, 1964, 59);
Робити (зробити) внесок у що — своєю працею спри­яти розвиткові науки, культури тощо. Значний внесок у справу створення професіонального українського теат­ру зробив Тарас Григорович Шевченко (Про мист. теат­ру, 1954, 58).


Словник української мови онлайн: Внесок


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я