Що таке Волюнтаризм, визначення слова.

Волюнтаризм


Волюнтаризм у, ч. 1. Ідеалістичний напрям у філософії, представники якого вважають людську волю першоосновою й творцем дійсності. В боротьбі проти волюнтаризму, який проповідує абсолютну свободу волі, марксизм-ленінізм підкреслює детермінованість волі і вчинків людей (Ком. Укр., 1, 1960, 53).
2. псих. Визнання волі, а не розуму основним у пси­хічному житті людини.


Словник української мови онлайн: Волюнтаризм


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я