Що таке Всебічність, визначення слова.

Всебічність


Всебічність (УСЕБІЧНІСТЬ), ності, ж. Абстр. ім. до всебічний. Тільки соціалістичні виробничі від­носини, які не знають панування ринкової стихії, кон­курентної боротьби, криз і безробіття, забезпечили технічному прогресові небувалі в історії темпи, всебіч­ність і розмах (Ком. Укр., 8, 1960, 29); Всебічність розвитку економіки.


Словник української мови онлайн: Всебічність


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я