Що таке Відбивання, визначення слова.

Відбивання


Відбивання я, с. Дія за знач, відбивати 1—13,16 й відбиватися 1—6. З інтересом знайомляться відві­дувачі з даними про механізоване зарубування і відби­вання вугілля в очисних вибоях (Наука.., 7, 1958, 3); Єдність у боротьбі, яку зберігає пролетаріат радян­ських республік при відбиванні натиску світової бур­жуазії, вимагає збереження повної єдності в господарст­ві всіх частин Федерації (КПУ в резол, і рішен.., 1958, 81); При їх [напівфабрикатів] виготовленні засто­совують декілька основних прийомів: нарізання, відби­вання,., маринування (Технол. пригот. їжі, 1957, 50); При падінні світлового току на поверхню тіла можна спостерігати явища відбивання і заломлення (Курс фі­зики, III, 1956, 268).


Словник української мови онлайн: Відбивання


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я