Що таке Відвал, визначення слова.

Відвал


Відвал ч. 1. род. у. Дія за знач, відвалити 1 і від­валитися 1. Відвал пустої породи.
род. а. Різальна частина плуга або землерийної машини, що відділяє та перевертає грунт. Поява в ста­родавній Русі плуга з лемешем, череслом, відвалом і коліс­ним передком., є результатом тривалого розвитку зем­леробського знаряддя на Русі (Нариси стар. іст. УРСР, 1957, 401); Відвал у грейдері.
род. у. Купа землі, накидана під час копання, риття ями тощо. На одвалах нір вигрівались на сонці байбаки (Рибак, Помилка.., 1956, 247); // спец. Насип із пустих порід, шлаку і т. п. Навіть на відвалі, де са­москиди розвантажуються, грунт розрівнюють і зсо­вують до краю насипу потужні бульдозери (Літ. газ., 21.VI 1951, 4).


Словник української мови онлайн: Відвал


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я