Що таке Відмахуватися, визначення слова.

Відмахуватися


Відмахуватися уюся, уєшся, недок. 1. Махаючи чим-небудь, відганяти від себе кого-, що-небудь, захи­щатися перед кимсь або чимсь. Кирило Іванович насилу одбився від собак. Коли він мотався і одмахувався на всі боки, то суддя стояв на порозі, цькував і сміявся (Мир­ний, І, 1954, 162); Хлопець вертівся дзигою на місці, одмахуючись руками од нагая, як од оси (Вас, II, 1959, 55); Він ліниво відмахувався від них [мух] (Томч., Го­тель.., 1960, 134).
2. перен., розм. Відмовлятися, ухилятися від чогось, заперечувати щось у відповідь на чиїсь запитання. Спо­чатку Ліда відмахувалась, але згодом бачили якось Ме­чика й Ліду вдвох у кіно (Донч., V, 1957, 468).
<3> Відмахуватися [обома] руками (руками й нога­ми) — рішуче відмовлятися від чогось, заперечувати щось. Він почав питать в наймичок, в прикажчиків, але ті одмахувались руками і казали, що ті книжки їм зовсім ні для чого не потрібні (Н.-Лев., І, 1956, 395).


Словник української мови онлайн: Відмахуватися


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я