Що таке Відноситися, визначення слова.

Відноситися


Відноситися ошуся, осишся, недок., ВІДНЕСТИ­СЯ, суся, сешся, док. 1. рідко. Те саме, що ставитися 1.
Фідлер відноситься до мене більш ніж холодно (Коцюб., III, 1955, 162); До них [газет] відносився любовно і обе­режно, ховав кудись подалі від цупких Марійчиних рук (Стельмах, На., землі, 1949, 150); Я людина без офіціаль­ного становища, а ти студентка, то, може, до тебе інакше віднесуться (Л. Укр., V, 1956, 381).
тільки недок., рідко. Те саме, що стосуватися. Він зібрав, які мав папери, що відносилися до їх процесу (Фр., VII, 1951, 255); Сказане, безсумнівно, відносилося до Тимка, бо та глянула на парубка і зареготала на все горло (Тют., Вир, 1964, 12).
тільки недок., З ос, спец. Перебувати в певній відповідності, співвідношенні з чим-небудь. Вартість одного товару відноситься до вартості всякого іншого товару, як робочий час, необхідний для виробництва пер­шого, до робочого часу, необхідного для виробництва дру­гого (Маркс, Капітал, т. І,кн. І, 1952, 46); А відноситься до В, як X до Y.
4. тільки недок. Пас. до відносити 1, 3, 4.


Словник української мови онлайн: Відноситися


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я