Що таке Відсахуватися, визначення слова.

Відсахуватися


Відсахуватися уюся, уєшся, недок., ВІДСАХ­НУТИСЯ, нуся, нешся, док., розм. 1. без додатка і від кого — чого. Раптово відсуватися, відхилятися, відска­кувати. Він підводиться з трави, йде в напрямі млина, потім відсахуеться, біжить берегом назад (Шиян, Баланда, 1957, 112); [Кумельський (відсахуеться зляканий):] Ні, що це ви, хіба це можна! (Коч., II, 1956, 511); — Тепер будеш моя навіки. З острахом великим вона од його одсахнулася (Вовчок, І, 1955, 163); Старши­на блиснув кишеньковим ліхтариком і відсахнувся (Ку­чер, Чорноморці, 1956, 213).
2. тільки док., від кого, рідко кого, перен. Припинити, порвати з ким-небудь стосунки.— Одсахнусь тебе… Зречусь тебе, мій сину… (Мирний, II, 1954, 298); [Г р и ц ь к о:] Зроблю, як кажеш, відсахнуся Галі (Сам., II, 1958, 78); Всі відсахнулися від неї, і вона на люди не могла показатися тепер (Горд., II, 1959, 90).


Словник української мови онлайн: Відсахуватися


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я