Що таке Відстань, визначення слова.

Відстань


Відстань і, ж. 1. Простір, який розділяє два пункти, предмети тощо; віддаль. Опівдні близько двох­сот комунарів вирушили пішки у військовий табір, що розташувався на відстані трьох кілометрів од кому­ни (Донч., І, 1956, 70); Підпустивши танки на бли­зьку відстань, матроси приготувалися до атаки (Ку­чер, Чорноморці, 1956, 277).
На відстані: а) (присл.) здалеку, на певній віддалі, не поряд. Коні, на відстані почувши вовчий дух, нестрим­но помчали до слободи (Шиян, Гроза.., 1956, 198); б) (прийм.) на віддалі певної кількості метрів, кі­лометрів і т. ін. Вишневецький тримав свою армію на відстані гарматного пострілу (Ле, Наливайко, 1957, 77).
2. перен. Різниця між ким-небудь у поглядах, у со­ціальному становищі і т. ін. Між Каутським і Мар­ксом з Енгельсом відстань, як — небо від землі, як між лібералом і пролетарським революціонером (Ленін, 28, 1950, 353); Чимала відстань лежить., між селянином та правителем [Врангелем] (Гончар, Таврія.., 1957, 640).


Словник української мови онлайн: Відстань


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я