Що таке Відцентровий, визначення слова.

Відцентровий


Відцентровий а, е, спец. Який під час руху має напрям від центра до периферії; протилежне доцен­тровий. Всякий рух обертання веде до виникнення сили, що намагається відштовхнути предмет від осі обертання. Ця сила називається відцентровою (Бесіди про всесвіт, 1953, 45); // Який діє за допомогою від­центрових сил. На Уралмашзаводі були виготовлені унікальні потужні відцентрові насоси (Рад. Укр., 16. IX 1956, 3); // Який грунтується на використанні руху від центра до периферії. Відцентрове лиття засто­совують, щоб виготовити обертові деталі (Слюс. спра­ва, 1957, 24).
л Відцентрові нерви — нервові волокна, по яких збудження передається від центральної нервової систе­ми до робочих органів. Фізіологія віддавна має відо­мості про відцентрові нерви слинних залоз (Фізіол. вищої нерв, діяльн., 1951, 8).


Словник української мови онлайн: Відцентровий


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я