Що таке Відчаюватися, визначення слова.

Відчаюватися


Відчаюватися ююся, юєшся, недок., ВІДЧАЯ­ТИСЯ, аюся, аєшся, док. 1. Утрачати всяку надію на що-небудь; впадати у відчай, у розпач. [І в г а:] Одар-ко, не одчаюйся. Ще може тобі бог і радість пошле (Мирний, V, 1955, 234); Відчаявшись розбуркати ста­рого, Сахно й Чіпаріу зібралися рушати (Смолич, І, 1958, 109).
2. на що і з інфін., розм. Насмілюватися, наважу­ватися на яктій«-яєбудь безрозсудний учинок.— Невже він так знахабнів і відчаявся на таку підлоту? (Ку­чер, Прощай.., 1957, 419); / хто-таки воно одчаявсь у дзвін забити? (Головко, II, 1957, 345).


Словник української мови онлайн: Відчаюватися


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я