Що таке Відчужуватися, визначення слова.

Відчужуватися


Відчужуватися уюся, усшся, недок., ВІДЧУ­ЖИТИСЯ, ужуся, ужншся, док., від кого й без додатка.
I. Припиняти близькі стосунки з кпм-небудь; става-
ти чужим, далеким кому-, чому-небудь. Лаговський
був скрізь укупі з.. А поллопом і відчужувався од Володи-
мира (Крим., А. Лаговський, І —II, 1905, 139); Ав-
тор., відрікся нас, відчужився цілком (Фр., XVI, 1955,
362); Дехто навіть думав, що він збожеволів, бо від-
чужився зовсім від людей, замкнувся в своїй хаті (Ірчан,
II, 1958, 188).
2. тільки недок. Пас. до відчужувати 2. ВІДЧУТИ див. відчувати.


Словник української мови онлайн: Відчужуватися


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я