Що таке Відчужувати, визначення слова.

Відчужувати


Відчужувати ую, усш, недок., ВІДЧУЖИТИ, ужу, ужиш, док., перех. 1. Викликати припинення близьких стосунків з кнм-небудь; робити когось чу­жим, далеким кому-, чому-небудь. — Плачеш, що я тираню тебе, замикаю, відчужую від людей (Фр., VII, 1951, 391); Ми зустрілися серед нових умов, що мимо­волі відчужували нас (Вільде, Ті з Ковальської, 1947, 13); Довге перебування в окопах, потім тюрма відчужи­ли його від світу (Гжицький, Вел. надії, 1963, 6); * Образно. Енгельс розгортає поняття тієї «сили», яка називається державою, сили, що виникла з суспіль­ства, але ставить себе над ним і все більше й більше відчужує себе від нього (Ленін, 25, 1951, 350).
2. юр. Спираючись на певний закон, відбирати в ко-го-небудь майно на користь держави, організації чи окремої особи. Кожний громадянин У PC P.. має право., набувати і відчужувати майно з зазначеними в зако­ні обмеженнями (Цив. кодекс УРСР, 1950, 5); — Спа­сибі, таки відчужили хоч хату та кузню, мене наділили (Головко, II, 1957, 15).


Словник української мови онлайн: Відчужувати


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я