Що таке Газифікація, визначення слова.

Газифікація


Газифікація ї, ж. 1. Перетворення твердого та рідкого палива в горючий газ. Поряд з дослідженнями по підземній газифікації вугілля вивчається підземна газифікація нафти, сланців, сірки (Наука.., 1, 1957, 27); Для промислових потреб окис вуглецю добувають шляхом газифікації твердого палива, тобто перетво­рення його в газоподібне паливо (Хімія, 7, 1956, 113).
2. Застосування горючого газу як палива в різних галузях народного господарства і в побуті. Максималь­не використання природного газу українських родовищ замість дорогого і дефіцитного твердого палива перед­бачає широку газифікацію міст (Гірн. пром.., 1957, 103); Велике значення для інтенсифікації сільського господар­ства має його електрифікація і газифікація (Ком. Укр., 6, 1965, 6).


Словник української мови онлайн: Газифікація


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я