Що таке Га, визначення слова.

Га


Га част, пит., розм. 1. Уживається як відгук на звертання.— Василю! — обізвав його Грицько.— Га?
Ти не чув? — і він знову його перепитав (Мирний,
IV, 1955, 25); — Іване! — Г а? — Та рушай! Що ти там огинаєшся?! (Головко, II, 1957, 30).
Уживається як перепитування пепочутого.— Чом не вечеряєш? — Га? — Вечеряти йди… (Коцюб., II, 1955, 27); — Дядьку-капітане! — гукає хтось з бере­га.— З середою вас! — Га? —З се-ре-до-ю! — Га? (Дале­ко, не чути за вітром).— 3 се-ре-до-о-о… (Гончар, Трон­ка, 1963, 150).
Уживається в кінці питальних речень як спону­кання до відповіді. Бере [пані] сорочку в Насті, ди­виться: — Та ти й не шила, мабуть, нічого, га? (Вов­чок, І, 1955, 264); — А що ж ви мовчите, товаришу Шильман?.. Невже вас не обходить те, про що мо­вилось? Га? (Досв., Вибр., 1959, 192).
Уживається на початку або в кінці питальних ре­чень для підкреслення обурення, здивування і т. ін. — Не знайшли чеснішого, прямішого чоловіка. Злодія одібрать, га? Ну й голови! (Мирпий, IV, 1955, 215); [ Н а р т а л:] Га, мовчиш, мовчиш? Ага, я наступив тобі на горло? (л. Укр., II, 1951, 432).


Словник української мови онлайн: Га


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я

Що таке Га, визначення слова.

Га


Га 3, невідм., ч. Скорочене позначення слова «гектар». Він носив постійно у своїй уяві цей план, який мрі­яв здійснити там, на Сході, де незчисленні тисячі не-скошепих га сінокосу загибають даремне (Сшл., Зустрічі, 1930, 52).


Словник української мови онлайн: Га


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я

Що таке Га, визначення слова.

Га


Га 2, виг. Уживається для вираження обурення, нев­доволення, жаху і т. ін. (залежно від інтонації висло­ву). Весь цирк завмирає в напруженні.. [Вояк:] Га!! Убив! (л. Укр., II, 1951, 542); — Га! Фабрикант! Бач, як старається, щоб жінка ніжок не замочила (Коцюб., II, 1955, 33); — Нічого не второпаю. От го­лова, га? — вигукнув дідок чи то з подивом і захватом, чи в стані ущипливого презирства до себе (Довж., І, 1958, 459).


Словник української мови онлайн: Га


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я