Що таке Геометрія, визначення слова.

Геометрія


Геометрія ї, ж. 1. Математична наука, яка ви­вчає просторові (і схожі за структурою з просторовими) відношення і форми реального світу. Геометрія, яка є однією з найбільш древніх наук, в нашій країні почала швидко розвиватися (Вісник АН, 11, 1957, 35).
2. чого. Форма чого-небудь. Геометрія центрових отворів після термічної обробки може бути порушена (Технол. різального інстр., 1959, 98).
Д Геометрія різального інструмента — форма і по­ложення діючої частини інструмента в русі. Необхідно знати властивості інструментальних матеріалів, умі­ти вибрати найбільш доцільну геометрію різальної частини інструмента (Різальні інстр.., 1959, 3).


Словник української мови онлайн: Геометрія


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я