Що таке Геоморфологія, визначення слова.

Геоморфологія


Геоморфологія ї, ж. Наука про рельєф земної поверхні, його походження, розвиток та господарське використання; //чого. Рельєф поверхні певної території, її структура та процес розвитку. Геологічна будова та геоморфологія Іспанії своєрідні (Наука.., 5, 1958, 50); Велику роль у геоморфології Криму відіграє харак­тер його берегів (Геол. Укр., 1959, 583).


Словник української мови онлайн: Геоморфологія


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я