Що таке Дані, визначення слова.

Дані


Дані них, ми., книжн. 1. Відомості, показники, необхідні для ознайомлення з ким-, чим-небудь, для ха­рактеристики когось, чогось або для певних висновків, рішень. Голови колгоспів мняли в руках портфелі й папки, повні звітних даних (Ю. Янов., 11, 1954, 152); Космічна ракета, яка летить за заданим курсом, пові­домляє останні дані, що вона вже пройшла більше поло­вини відстані від Землі до Місяця (Рад. Укр., 4.1 1959, 2); // Підстави, причини. Ольга мала деякі дані підозрівати, що Завадка шукає нагоди заговорити до неї (Вільдо, Сестри.., 1958, 513).
2. Здібності, якості, необхідні для чого-небудь. її [М. М. Єрмолової] дані були виняткові. У неї була ге­ніальна чуткість [чутливість], натхненний темпера­мент (Мов життя в мист., 1955, 42).


Словник української мови онлайн: Дані


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я