Що таке Дисиміляція, визначення слова.

ДисиміляціяДисиміляція і, ж. 1. біол. Процес руйнування органічних речовин, що входять до складу живих тіл. Зміна спадковості можлива лише в процесі асиміляції і дисиміляції, тобто в процесі побудови і зміни самого тіла (Наука.., 4, 1958, ЗО).
2. лінгв. Заміна в слові одного з двох однакових або близьких за вимовою звуків іншим, менш спорідненим. Дисиміляція (розподібнювання) приголосних теж нале­жить до поширених у мові фонетичних явищ. Напрямом своїм вона, як і асиміляція, може бути регресивною і прогресивною (Курс сучасної укр літ. мови, І, 1951, 210); При регресивній дисиміляції впливаючим звуком є наступний, при прогресивній — попередній (Сл. лінгв. терм., 1957, 47).


Словник української мови онлайн: Дисиміляція

Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я