Що таке Додавання, визначення слова.

Додавання


Додавання я, с. 1. Дія за знач, додавати 1—3 і до­даватися 1. Як показали дослідження вчених, додаван­ня до кормів деяких антибіотиків і вітамінних препа­ратів забезпечує повніше використання тваринами рос­линних білків (Наука.., 1, 1957, 13); Рідку їжу готу­вали з додаванням багатьох ароматичних приправ та овочів (Укр. страви, 1957, 5).
2. Математична дія, за допомогою якої з двох або декількох чисел (додапків) одержують нове (суму), що має стільки одиниць, скільки було у всіх заданих числах разом. Дія, яка полягає в утворенні суми кіль­кох чисел, називається додаванням цих чисел (Арифм.,
1956, 14).


Словник української мови онлайн: Додавання


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я