Що таке Діалектика, визначення слова.

Діалектика


Діалектика и, ж. 1. Всебічпе вчення про рух і розвиток, революційний метод пізнання і перетворен­ня світу. Діалектика вимагає всебічного дослідження даного суспільного явища в його розвитку і зведення зов­нішнього, позірного до корінних рушійних сил, до роз­витку продуктивних сил і до класової боротьби (Ленін, 21, 1950, 185); Діалектика є наука про найбільш загаль­ні закони розвитку не тільки природи і суспільства, але й мислення (Ком. Укр., 4, 1960, 27).
Процес розвитку, руху чого-небудь. Діалектика державио-монополістичиого капіталізму така, що за­мість зміцнення капіталістичної системи, на що роз­раховує буржуазія, він ще більше загострює суперечності капіталізму, розхитує його до самої основи (Програма КІІРС, 1961, 23); — Щось ти мені дуже нагадуєш дво­рушника якогось: учора агітував на цілий місяць лишитись, а сьогодні…— Діалектика, жінко! Нічого не поробиш (Головко, І, 1957, 489).
заст. Уміння вести суперечку, полеміку, застосо­вуючи логічні докази.


Словник української мови онлайн: Діалектика


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я