Що таке Евакуація, визначення слова.

Евакуація


Евакуація і, ж. 1. Організоване вивезення лю­дей, підприємств, установ та різних матеріальних цінностей з небезпечної місцевості під час війни, сти^ хійного лиха і т. ін. Почалася евакуація. Заводи, насе­лення поспішно переправляли на лівий берег (Баш, На землі.., 1957, 34); Після такої перетряски, як Вітчиз­няна війна з евакуаціями та переселеннями, Проскурови могли й не жити в Харкові (Ле, Право.., 1957, 232); // розм. Стан евакуйованих людей, установ, майна і т. ін., а також місце і час перебування в такому стані. В евакуації було тяжко (Кучер, Трудна любов, 1960, 229); Вона повернулася з евакуації до Білої Церкви, квартира її там згоріла (10. Янов., Мир, 1956, 8).
2. спец. Виділення, вилучення чого-небудь. Ева­куація кормових шлункових мас відбувалася значно швидше при згодовуванні тваринам осолоджених кор­мів (Соц. твар., 1, 1956, 28).


Словник української мови онлайн: Евакуація


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я