Що таке Еволюціонізм, визначення слова.

Еволюціонізм


Еволюціонізм у, ч., книжн. 1. Учення, за яким усе існуюче перебуває в процесі постійного розвитку, еволюції (у 1 знач.).
2. Псевдонауковий напрям у філософії й науці, який заперечує стрибкоподібність, якісні зміни в процесі розвитку, революційні перевороти.


Словник української мови онлайн: Еволюціонізм


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я