Що таке Евфонія, визначення слова.

Евфонія


Евфонія ї, ж. Розділ поетики, який вивчає зву­кові засоби та звукову організацію мови художніх тво­рів, зокрема віршів; //Побудова художнього твору щодо його звучання, милозвучності. Пильна увага до ритміки, строфіки, евфонії вірша була властивою Тичині, починаючи з перших його творів (Поезія.., 1956, 137).


Словник української мови онлайн: Евфонія


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я