Що таке Екватор, визначення слова.

Екватор


Екватор а, ч., геогр. Уявна лінія, що проходить павколо земної кулі на рівній віддалі від обох полю­сів і ділить її на Півпічпу та Південну півкулі. По обид­ві сторони від екватора, між азіатським і австралій­ським материками, розкинулася найбільша в світі ост­рівна країна Індонезія (Наука.., 7, 1958, 51); За нами давно вже лишився Північний тропік, а десь пе­ред полуднем капітан корабля сповістив по радіо, що ми перетинаємо екватор (Дмит., Там, де сяє… 1957, 41).
Д Магнітний екватор, фіз.— уявна замкнена лінія на земній поверхні, що сполучає точки, в яких верти­кальна складова напруженості магнітного поля Землі і магнітне пахплення дорівнюють нулю. Ізокліни, де магнітна стрілка [компаса] лежить горизонтально, або нахилення її дорівнює 0°, мають назву магнітного екватора (Курс заг. геол., 1947, 23); Небесний екватор, астр.— велике коло небесної сфери, що являє переріз сфери площиною, перпендикулярною до осі світу. Площина, що перпендикулярна до осі світу і проходить через центр небесної сфери, називається площиною небесного екватора, а лінія перетину її з небесною сфе­рою — небесним екватором (Астр., 1956, 19).


Словник української мови онлайн: Екватор


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я